Szukaj

Reklamacje

Formularz reklamacji towaru:

USŁUGI INŻYNIERYJNE Roman Kuraszyk
ul. Lipowa 16
62-400 Piotrowice
email: etori.monitoring@gmail.com
tel.: +48 691 496 110

………………........, dnia ....................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

......................................................................................................Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt …………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................. jest wadliwy.

Wada polega na:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie:

............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto

............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *
Z poważaniem,

.....................................*niepotrzebne skreślić

Formularz reklamacji świadczenia usług:

USŁUGI INŻYNIERYJNE Roman Kuraszyk
ul. Lipowa 16
62-400 Piotrowice
email: etori.monitoring@gmail.com
tel.: +48 691 496 110

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego / świadczeniem usług elektronicznych *) przez Sprzedawcę w ramach Sklepu składam reklamację dotyczącą usługi:

Nazwa usługi:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Opis problemu:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................Z poważaniem


.....................................

*niepotrzebne skreślićKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj